Tannlegene på Tårnåsen

Bestill time i dag: 66 80 96 76

TANNHELSEINFO

Periodonitt

Årsak


Selv om årsaken til periodontitt ligger i bakteriebelegget, er vertens immunrespons viktig for sykdomsutviklingen. Sykdomsutviklingen styres også av en genetisk komponent, og noen familier vil være mer disponert for sykdommen enn andre.

Periodontitt er en lidelse som i varierende grad rammer mange voksne etter 35-40 års alder og som i alvorlig form kan resultere i at tenner løsner, og evt. mistes.

Forskjellen på gingivitt ( tannkjøttsbetennelse) og periodontitt er blant annet at førstnevnte betennelse er reversibel, det vil si at ingen
permanent skade er oppstått, mens ved periodontitt er tannens festefibre og det omgivende kjevebeinet helt eller delvis ødelagt. Redusert beinfeste betyr ikke at tennene går tapt, men den kroniske betennelsen bør behandles.

Periodontitt er en sykdom som er utbredt over hele verden. I Norge er periodontitt den viktigste årsaken til tanntap etter 45-årsalderen.

Ulike faktorer som også kan påvirke forløpet er alder, røyking, stress, medisinbruk og generelle sykdommer som eksempelvis diabetes. Det er forskning som viser at individer med periodontitt har økt risiko for hjerteinfarkt og andre systemiske sykdommer med bakteriell årsak, der kroppens immunrespons er viktig.

Ofte vil pasienten ikke være oppmerksom på sykdommen før den har resultert i tannvandring eller løsning av tennene. Dette kan pågå uten at pasienten har smerter eller andre sykdomstegn.


Symptomer

Periodontitt starter som oftest med rødt og litt hovent tannkjøtt som blør lett ved tannpuss og bruk av tanntråd/tannstikker. En enkel tannkjøttbetennelse, gingivitt, behøver ikke utvikle seg videre, men ikke sjelden vil denne prosessen fortsette i dybden med festetap som resultat.


Behandling

Forebygging

Gingivitt kan behandles uten at det medfører permanent skade. Periodontitt kan forebygges eller stanses. Siden sykdommen skyldes bakterier i tannbelegget, er den årsaksrettede forebyggelse eller behandling å fjerne alt belegg rundt tennene. Pasientens oppgave er ved hjelp av tannbørster, tanntråd, eventuelt tannstikker og interdentalbørster, å fjerne belegg som er tilgjengelig, det vil si belegg over tannkjøttranden. Tannlegens eller tannpleierens arbeid ved behandling av periodontitt består i å fjerne belegg som finnes i lommen mellom tannkjøtt og tann.

Ofte forkalkes bakteriebelegget, og det blir da til tannstein. Tannstein må fjernes av tannlege/tannpleier. Det kan skje ved mekanisk fjerning, ofte i kombinasjon med ultralyd.

Kirurgisk behandling

Kirurgisk periodontittbehandling kan være hensiktsmessig dersom tannkjøttlommen langs tannen er for dyp. Det går ut på at tannlegen enten skjærer bort litt av tannkjøttet (reduserer tannkjøttlommen) eller løsner en del av tannkjøttranden fra tannen for lettere å komme til bakteriebelegg som har dannet seg på tannroten. Prinsippet for kirurgisk periodontittbehandling er altså det samme som for ikke-kirurgisk behandling: total fjerning av belegget.

Prognose

Dersom tannoverflatene rengjøres grundig og regelmessig, vil prognosen etter periodontittbehandling være god. Imidlertid har noen en familiær disposisjon og/eller opprettholder røykevaner som gir dårligere prognose.


HELFO

Det er god støtte fra Helfo til behandling av alvorlig periodontitt hvor behandlingen er målrettet og systematisk.

Tannlegene på Tårnåsen

Valhallaveien 70

1413 Tårnåsen

Kontakt Oss: 

   66 80 96 76

  tannlegene.post@gmail.com

Tannlegene på Tårnåsen er åpen for timebestilling mandag til fredag: 08:00 - 16:00 

Hjemmeside opprettet av