Tannlegene på Tårnåsen

Bestill time i dag: 66 80 96 76

Om Oss

Tannlege Annette Henanger  

- Odontologisk embedseksamen ved Odontologisk fakultet Universitetet i    Oslo 1996.


- Tannpleierutdannet fra Tannpleierskolen Universitetet i Bergen 1991.

- Assistenttannlege i privat allmenpraksis 1991-2000.

- Drevet allmenpraksisen Tannlegene på Tårnåsen siden 2000.

Tannlege Niels Christian Nielsen

- Odontologisk embedseksamen ved Århus Tandlægehøjskole i 1986.

- Assistenttannlege i kirurgisk spes.praksis hos Tore Bjørnland 1986-95.

- Drevet allmenpraksis på Høvik 1995-2000. 

- Instruktørtannlege ved det Odontologiske fakultet UiO 1999-2014. 


- Drevet allmenpraksisen Tannlegene på Tårnåsen siden 2000.

- Autorisert til å utføre implantatprotetikk med støtte fra Helfo fra 2011.

Tannhelsesekretær Alev Catalgöl

- Tannhelsesekretær utdannet Oslo 2006.

- Ansatt hos Tannlegen på Tårnåsen siden 2013.

Tannlegene på Tårnåsen

Valhallaveien 70

1413 Tårnåsen

Kontakt Oss: 

   66 80 96 76

  tannlegene.post@gmail.com

Tannlegene på Tårnåsen er åpen for timebestilling mandag til fredag: 08:00 - 16:00 

Hjemmeside opprettet av