Tannlegene på Tårnåsen

Bestill time i dag: 66 80 96 76

TANNHELSEINFO

Etter kirurgiske inngrep i munnhulen

Etter den operasjonen du nå har gjennomgått, må du regne med en del reaksjoner. Ved å ta hensyn til følgende råd, kan mange av disse reaksjonene unngås eller reduseres.


Alminnelige forholdsregler

Man bør unngå tungt arbeid og trening de første dagene etter inngrepet. Dette for å unngå økt blødning, hevelse og for å redusere smerten.


Lokale forholdsregler 

Munnhygiene

Etter inngrepet må skylling, spising, drikking og røyking unngås de tre første timene. Et unntak er å innta nødvendige smertestillende tabletter med litt vann. Vanlig tannpuss utføres - bortsett fra i selve sårområdet.
For å redusere risikoen for infeksjon bør desinfiserende munnvann med innhold av klorhexidin brukes tre ganger daglig. Dette utleveres derfor etter operasjon. 


Spising

Det vil de første dagene være vanskelig med tygging av vanlig kost. Vi anbefaler derfor myk kost, gjerne flytende. 


Røyking

Røyking må unngås de første tre timene og bør reduseres mest mulig det første døgnet. 


Alkohol

Alkohol i større mengder vil gi en økt blødningstendens. Det anbefales derfor å vise forsiktighet de første to-tre dagerne 


Ispose 

For å reduser hevelse kan ispose benyttes. En plastpose med isbiter eller snø pakkes inn i et tynt håndkle og denne pakningen legges utenpå kinnet i det opererte området. Pakningen legges på så snart som mulig etter operasjonen i 15-20 minutter om gangen. Dette kan med fordel gjentas flere ganger på operasjonsdagen. 

Følgende komplikasjoner er vanlige og kan forventes i varierende omfang: 


Smerter 

Smertene er størst umiddelbart etter at bedøvelsen blir borte, og senere samme dag som operasjonene er utført. For å redusere ubehaget, inntas smertestillende tabletter før smertene setter inn. Det er derfor viktig at du følger anvisningene nedenfor: 


Vi skriver ut resept på Ibux 600 mg tabletter. 
På operasjonsdagen inntas to tabletter i tilknytning til inngrepet, en tablett fire-fem timer senere og en tablett før man legger seg (dvs 2+1+1). 
Første og andre dag etter operasjonen tas en tablett morgen, en tablett midt på dagen og en tablett på kvelden (dvs.1+1+1). 


Ved de fleste operasjoner anbefales i tillegg Paralgin Forte. Vi gir resept på 20 tabletter og disse tas slik:

En tablett en time etter inngrepet. En tabletter fire-fem timer etter dette og en tabletter før man legger seg (1+1+1). De følgende dagene ved behov, men maksimalt seks pr. døgn. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på at Paralgin Forte gir en noe sløvende effekt og bør derfor ikke kombineres med bilkjøring eller betjening av farlige maskiner. 


Blødning

Etter to til tre timer vil virkningen av bedøvelsen forsvinne,og noen ganger kan det da bli noe blødning. Dette er normalt og ufarlig. Den beste måten å stanse blødningen på, er å bite sammen på en kompress eller et rent, sammenrullet lommetørkle i ca. 10 minutter. Om nødvendig gjenta dette et par ganger. Hvis blødningen fortsetter etter dette, bør du kontakte oss eller annen hjelp. 


Blåmerke

Etter operasjonen kan det oppstå blåmerke i ansiktet eller på hake/halsregionen. Dette er ikke farlig og går gjerne over i en gulfarge før det forsvinner etter en til to uker. 


Hevelse/redusert gapeevne 

Dette varierer i forhold til omfanget av inngrepet og hvor dette er gjort. Det er også store variasjoner fra person til person. Generelt kan man si at hevelse øker de første to-tre dagene etter inngrepet, for så gradvis å forsvinne i løpet av de neste tre-fire dagene. Samtidig med hevelsen kan man etter visse operasjoner få redusert gapeevne. Dette kan vedvare noen dager og trenger vanligvis ingen behandling. Hvis hevelsen ikke avtar etter to-tre døgn og hvis du får feber/sykdomsfølelse, må du kontakte oss. Dette kan være tegn på infeksjon som må behandles. 
Tannlegene på Tårnåsen

Valhallaveien 70

1413 Tårnåsen

Kontakt Oss: 

   66 80 96 76

  tannlegene.post@gmail.com

Tannlegene på Tårnåsen er åpen for timebestilling mandag til fredag: 08:00 - 16:00 

Hjemmeside opprettet av